W swojej pracy logopedycznej posługuję się wieloma metodami i narzędziami, które dobieram odpowiednio do potrzeb i możliwości danej osoby. Dysponuję najnowocześniejszymi na rynku programami multimedialnymi oraz atrakcyjnymi i bezpiecznymi dla dzieci pomocami dydaktycznymi, które czynią mój gabinet nowoczesnym i przyjaznym.

Każde zajęcia dla dzieci są dostosowywane do indywidualnych potrzeb oraz ich możliwości. Prowadzone są w formie zabawy. Dostosowane są do wieku dziecka. Dzięki czemu terapia staje się przyjemna dla dziecka oraz zachęca je do dalszej pracy.

W ramach oferowanych usług polecam Państwu m.in.:

 • Porady i konsultacje profilaktyki logopedycznej
 • Kompleksowa diagnoza i terapia wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy
 • Redykcja chorych z afazją
 • Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu metodą glottodydaktyczną
 • Sesje rebirthingu

Skutecznie leczę osoby:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami wymowy,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z afazją,
 • z zaburzeniami pobierania pokarmów i połykania,

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego gabinetu.
1. Badanie wstępne:

 • wywiad
 • obserwacja
 • orientacyjne badanie mowy

2. Badania uzupełniające:

Badanie ma na celu sprawdzenie sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji połykowej, orientacyjne badanie słuchu, w tym badanie słuchu fonematycznego, badanie pamięci słuchowej, badanie kinestezji mowy (czucie ułożenia narządów mowy - napięcia mięśniowego właściwego poszczególnym głoskom), badanie płynności i prozodii mowy (zaburzenia rytmu, akcentu, intonacji i płynności mowy), badanie praksji i gnozji (praksja to zdolność do wykonywania celowych ruchów - można mówić o praksji ręki i o praksji oralnej; badanie gnozji, czyli zdolności rozpoznawania odbieranych bodźców na podstawie ich analizy i syntezy - można mówić o gnozji wzrokowej, słuchowej, dotykowej), orientacyjne badanie lateralizacji (lateralizacja to inaczej stronność, czyli przewaga czynnościowa jednej strony ciała, związana jest z dominacją jednej z półkul mózgowych). Po dokonaniu badań ustala się terapię indywidualnie dla każdego pacjenta.

W każdych działaniach logopedycznych stosuje się metody logopedyczne takie jak:

 • ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne,
 • usprawniające motorykę i kinezję narządów mowy,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej.

Często pacjenci mają problemy z właściwym ułożeniem aparatu artykulacyjnego w sposób właściwy do artykulacji danej głoski, nerwicę mowną czy słabą koncentrację i pamięć, dlatego uzupełnieniem terapii logopedycznej jest głęboka relaksacja np. metodą Bowena.